Reporting a právne služby

Finančné výkazy sú štrukturované s vypovedacou hodnotou pre fiškálnu politiku štátu ale podnikateľ, či finančný manažér potrebuje poznať kondíciu firmy prostredníctvom finančných ukazovateľov ako ziskovosť, rentabilitu, likviditu, zadĺženosť a pod. Pripravíme vám report šitý na mieru potrebný pre vaše finančné plánovanie (rozhodovanie) a cash flow vo firme.

 

Mám záujem

 

„All Services uder one roof“ – začnite svoj biznis s nami a šetri svoj čas na podnikateľské aktivity. Firmu vám založíme elektronickou formou a počas jej fungovania vypracujeme rôzne právne dokumenty a zmluvy. Zabezpečíme právne zastupovanie pred súdmi v spolupráci s advokátskou kanceláriou. 

 

Mám záujem